กูโง่หรือว่ามึงหลอน

posted on 01 Nov 2006 14:46 by fuxsuxlux in Published
คนปกติกินข้าวสามกะมังละมื้อในหนึ่งวัน

ทุกคนมีเวลาเท่ากัน

คือสามชั่วโมงแปดหนต่อหนึ่งในเจ็ดของสัปดาห์

แต่คนบางคนเอาเวลาไปคิดถึงแต่เรื่องของตัวเองซะ

นาทีละหกสิบวิฯตลอดสามพันหกร้อยห้าสิบวันในสิบปี

ลองคิดถึงคนอื่นแค่ทุกกะมังละสามมื้อ

คุณอาจจะมีความสุขเหมือนได้กินข้าวเก้ากะมังต่อวันเลยทีเดียว

ไม่ต้องนึกถึงคนที่เรารักทุกลมหายใจเข้าออกหรอก

ลองคิดถึงเขาแค่ลมหายใจเข้าก็พอ

สมมตินะสมมติ

ว่าชั่วชีวิตคุณหายใจเข้าออกทั้งหมด สามพันล้านครั้ง

เป็นหายใจออกหนึ่งพันห้าร้อยล้านครั้ง

เป็นหายใจเข้าที่คุณคิดถึงคนที่คุณรักอีกหนึ่งพันห้าร้อยล้านครั้ง


แค่นี้ ...


ก็ครึ่งชีวิตแล้วนะ


จะบอกให้ ...
ลองดูสิ

ลองดู

ตั้งสติ

นับลมหายใจเข้าออก


ออกคือเรา

เข้าคือเขา

ออกคือเรา เข้าคือเขา

ออกคือเรา เข้าคือเขา

ออกคือเรา เข้าคือเขา

ออกคือเรา เข้าคือเขา

ออกคือเรา เข้าคือเขา

ออกคือเรา เข้าคือเขา

ออกคือเรา เข้าคือเขา

ออกคือเรา เข้าคือเขา

ออกคือเรา เข้าคือเขา

ออกคือเรา เข้าคือเขา
ออกคือเรา

เข้าคือเขา

ออกคือเรา เข้าคือเขา

ออกคือเรา เข้าคือเขา

ออกคือเรา เข้าคือเขา

ออกคือเรา เข้าคือเขา

ออกคือเรา เข้าคือเขา

ออกคือเรา เข้าคือเขา

ออกคือเรา เข้าคือเขา

ออกคือเรา เข้าคือเขา

ออกคือเรา เข้าคือเขา

ออกคือเรา เข้าคือเขา

ออกคือเรา

เข้าคือเขา

ออกคือเรา เข้าคือเขา

ออกคือเรา เข้าคือเขา

ออก