จากประสบกาม

ที่อ่านหนังสือลามกมามากกว่าห้าแสนฉบับ


ทำให้ dogเต้อฟักซักลัก เริ่มทำการวิจัยเกี่ยวกับระบบการตีความในสมองมนุษย์และพบว่า ...


เวลาที่เราอ่านตัวหนังสือทุกตัวในหน้าหนังสือนั้นนั้น ทุกประโยค ทุกตัวอักษร จะถูกสมองเปลี่ยนรูปแบบจากภาพอักขระ แปรสภาพไปเป็นเสียงจำลองขึ้นมาในหัวสมอง แล้วสมองจึงค่อยทำการตีความเรื่องราวนั้นนั้น ไปตามจินตนาการของแต่ละบุคคล


ตัวอย่างเช่น ...

ลองอ่านดู ...


ฮิโรชิ : อ่าส์ มายูมิจังจ๋า อ้าจมูกกว้างกว้างสิจ๊ะ อ่าส์ โอ้วส์
มายูมิ : จ้ะ ฮิโรชิคุงที่รัก มายูมิ จะถ่างจมูกให้กว้างที่ซู้ดเลยนะจ๊ะ
ฮิโรชิ : แคะล่ะนะ ...
มายูมิ : อ่าส์ จ้ะ เบาเบานะ มายูมิกลัว
ฮิโรชิ : โอ้ววส์ จ้ะ อยู่เฉยเฉยนะ เจ็บแป๊บเดียวจ้ะ อ่าส์


เป็นอย่างไรบ้างครับ บทสนทนาระหว่างฮิโรชิ กับ มายูมิ


สมองของคุณใช้เสียงของใครแทนคำพูดของฮิโรชิ
และใช้เสียงของใครแทนคำพูดของมายูมิ ในบทสนทนาข้างต้น


.... ลองตั้งใจวิเคราะห์เสียงนั้น โดยการอ่านบทสนทนาหลายหลายรอบ
แล้วลองตอบออกมาดูสิ ว่าเสียงนั้นใกล้เคียงกับใครที่คุณรู้จัก


จากการทดสอบโดยศูนย์วิจัยจิตสัมผัสวิทยามนุษย์ (Mind Touch of Human BeingResearch Centre : MTHR)พบว่า

กลุ่มผู้ถูกทดลองตัวอย่าง ๒๓ คนจาก ๓๐ คน ไม่สามารถจำแนกเสียงจำลองในหัวสมองของตนเองได้ ว่าเป็นเสียงของใคร๔คนในกลุ่มเดียวกันนั้น บอกว่า คลับคล้ายคลับคลาเหมือนรู้จักกันมาแต่ชาติปางก่อน


๓ คนที่เหลือ สามารถจำแนกเสียงที่ถูกจำลองขึ้น ในการอ่านข้อความนั้นนั้นได้ว่าเป็นเสียงของใคร !!!และไม่มีใครเลยที่บอกว่าเสียงที่จำลองขึ้นมานั้น เป็นเสียงของตัวเอง !!!


และไม่มีใครเลยที่บอกว่า ไม่มีเสียงเกิดขึ้นในหัวสมองของตัวเองระหว่างการอ่านตัวหนังสือในบทความนั้นนั้น !!!หลังจากพิสูจน์สมมติฐานได้แล้วว่าเป็นความจริงdogเต้อฟักซักลักจึงเจาะกลุ่มทดสอบไปยัง ๓ คนที่สามารถจำแนกเสียงจำลองได้


โดยให้อ่านบทสนทนาที่เตรียมขึ้นมาบทหนึ่ง ดังต่อไปนี้


แดจังกึม : โอ้วส์ นายหญิง อย่าเอาแส้เฆี่ยนบ่าวเลยเจ้าคะ บ่าวเสียว เอ๊ย บ่าวเจ็บ
ซังกุงสูงสุด : เจ้าชอบแบบนี้ไม่ใช่เหรอ นี่แน่ะ นี่แน่ะ เดี๋ยวข้าจะจุดเทียนสาดใส่เจ้าเดี๋ยวนี้แหละ
แดจังกึม : อ่าส์ อย่าค่ะนายญิง อย่าค่ะ อย่า อย่า อย่า อย่า ช้า ...
ซังกุงสูงสุด : ...


โดยกลุ่มผู้ถูกทดสอบ ๓ คน มี ๑ คนที่ดูแดจังกึมทางช่องสามเป็นประจำ ไม่เคยขาด เรียกว่าแฟนพันธุ์แท้เลยว่างั้น ส่วนอีก ๒ คนไม่เคยดูแดจังกึมเลย สักตอนเดียวก็ไม่เคย


หลังจากทำการทดลอง

พบว่า ... ๑ ในผู้ที่เคยดูแดจังกึม ตอบผลการทดลองว่า เสียงที่เกิดขึ้นในหัวสมองของเขาระหว่างที่อ่านบทสนทนาทีเป็นตัวหนังสือนั้น เป็นเสี