จากประสบกาม

ที่อ่านหนังสือลามกมามากกว่าห้าแสนฉบับ


ทำให้ dogเต้อฟักซักลัก เริ่มทำการวิจัยเกี่ยวกับระบบการตีความในสมองมนุษย์และพบว่า ...


เวลาที่เราอ่านตัวหนังสือทุกตัวในหน้าหนังสือนั้นนั้น ทุกประโยค ทุกตัวอักษร จะถูกสมองเปลี่ยนรูปแบบจากภาพอักขระ แปรสภาพไปเป็นเสียงจำลองขึ้นมาในหัวสมอง แล้วสมองจึงค่อยทำการตีความเรื่องราวนั้นนั้น ไปตามจินตนาการของแต่ละบุคคล


ตัวอย่างเช่น ...

ลองอ่านดู ...


ฮิโรชิ : อ่าส์ มายูมิจังจ๋า อ้าจมูกกว้างกว้างสิจ๊ะ อ่าส์ โอ้วส์
มายูมิ : จ้ะ ฮิโรชิคุงที่รัก มายูมิ จะถ่างจมูกให้กว้างที่ซู้ดเลยนะจ๊ะ
ฮิโรชิ : แคะล่ะนะ ...
มายูมิ : อ่าส์ จ้ะ เบาเบานะ มายูมิกลัว
ฮิโรชิ : โอ้ววส์ จ้ะ อยู่เฉยเฉยนะ เจ็บแป๊บเดียวจ้ะ อ่าส์


เป็นอย่างไรบ้างครับ บทสนทนาระหว่างฮิโรชิ กับ มายูมิ


สมองของคุณใช้เสียงของใครแทนคำพูดของฮิโรชิ
และใช้เสียงของใครแทนคำพูดของมายูมิ ในบทสนทนาข้างต้น


.... ลองตั้งใจวิเคราะห์เสียงนั้น โดยการอ่านบทสนทนาหลายหลายรอบ
แล้วลองตอบออกมาดูสิ ว่าเสียงนั้นใกล้เคียงกับใครที่คุณรู้จัก


จากการทดสอบโดยศูนย์วิจัยจิตสัมผัสวิทยามนุษย์ (Mind Touch of Human BeingResearch Centre : MTHR)พบว่า

กลุ่มผู้ถูกทดลองตัวอย่าง ๒๓ คนจาก ๓๐ คน ไม่สามารถจำแนกเสียงจำลองในหัวสมองของตนเองได้ ว่าเป็นเสียงของใคร๔คนในกลุ่มเดียวกันนั้น บอกว่า คลับคล้ายคลับคลาเหมือนรู้จักกันมาแต่ชาติปางก่อน


๓ คนที่เหลือ สามารถจำแนกเสียงที่ถูกจำลองขึ้น ในการอ่านข้อความนั้นนั้นได้ว่าเป็นเสียงของใคร !!!<