ท่อก ท่อก ท่อก ท่อก ...


ยังไม่หายจากความตกใจในคืนฝ่าไฟแดง ....


ท่อก ท่อก ท่อก ท่อก ...
(เสียงรถกะบะคู่ใจคันเดิม กำลังเคลื่อนตัวไปบนทางด่วนสายเก่า)


ท่อก ท่อก ท่อก ....


เพิ่งออกจากจ๊อบอันหนักหน่วง
กำลังพยายามคลานกลับบ้านด้วยยานพาหนะบุโรทั่ง


ท่อก ท่อก ท่อก ...


ขับอยู่เลนกลาง ...


ท่อก ท่อก ท่อก ท่อก ...

....
..
.ปร๊าดดดดดดดดดดดดดดดด ~


อยู่อยู่ก็มีนิวบี๊ทเทิ่ลสีขาวโฉบมาอยู่ตรงหน้า


เหวอ ....


ท่อก ท่อก ท่อก ...


แซวเหรอวะสาดดดดด

เดี๋ยวพ่อสวน !


ท่อก ท่อก ท่อก ...
(แต่พอฟังเสียงรถตัวเองแล้วก็ละเหี่ยใจเหลื๊อเกิ๋น)

.....
....
...
..
.

ยัง ยัง ยัง มันยังไม่หลบ ... ยังขวางหน้าอยู่นั่น
คิดว่ารวยนักเหรอวะ ขับนิวบี๊ทเทิ่ลเนี่ย
สาดดดดดดดดด


หลบแซงออกซ้ายก็ได้วะ มึงไม่หลบ กูหลีกเอง สาดดด

แซร๊บบบบบบบบ ~ (อันนี้คือเสียงรถเราหลบออกซ้ายน