ตรู๊ด ตรู๊ด ตรู๊ด ...ฟัก : โหล
เหมย : เฮ้ย กูไปนั่งสมาธิมา
ฟัก : ก็ดีนี่ แล้วไง ...
ฟัก : ...
ฟัก : ว่าแต่นั่งหรือนอนสมาธินะ ?
เหมย : นั่งสมาธิสิไอ้สัด แซวเหรอ
ฟัก : ...
ฟัก : ไปกันเยอะป่ะล่ะ
เหมย : หลายคน
ฟัก : ที่ไหน ?
เหมย : หนองคาย
ฟัก : หนุกป่ะล่ะ
เหมย : ไปนั่งสมาธินะ ไม่ได้ไปเที่ยวเล่น
ฟัก : อ้อ ... เหรอ ...
ฟัก : แล้วมึงถือศีล ๘ ป่ะ
เหมย : เปล่า เพื่อนที่ไปด้วย มันถือกัน
ฟัก : ...
ฟัก : แล้วมึงถือศีล ๕ ป่ะ
เหมย : เปล่า
ฟัก : ....
ฟัก : แล้วมึงถือศีลไร
เหมย : ศีล ๐
ฟัก : เย๊ดเขร้ ถือศีลศูนย์เหมือนกูเลย
เหมย : ฮ่าฮ่าฮ่า
ฟัก : ๕๕๕
เหมย : ...
ฟัก : ....
เหมย : ควย
ฟัก : ควย
เหมย : แล้วมึงเป็นไง
ฟัก : ...
ฟัก : ไปนั่งสมาธิมา
เหมย : อ้าว เหรอ ที่ไหน
ฟัก : หนองคาย
เหมย : หนุกป่ะล่ะ
ฟัก :