เมื่อคืนผ้าตากยังไม่ทันแห้ง ฝนเสือกตก ต้องเอามาตากในบ้าน วันนี้เลยต้องใส่เสื้ออับอับ ชื้นชื้นไปข้างนอก ใส่แล้วไม่สบายตัว คันจั๊กกะแร้ตลอดการเดินทางเลยเว้ย

ขึ้นรถเมล์ แปลกจังวันนี้ไม่ค่อยแน่น อุ๊บส์ เหล่ไปทางขวา เจอเป้าหมายสองนาง อย่างสวย มะหลวยก๋วย นั่งเหลื่อม